#DigitalHealth – wywiad z Calmsie

W ramach inspiracji Wiem Więcej o Digital Health proponujemy Wam przeczytać krótki wywiad ze współtwórcą Calmsie Marcinem Waryszakiem. Calmsie to jeden ze startupów, który rozwinął się pod naszymi skrzydłami i zajmuje się zdrowiem psychicznym. Zapytaliśmy Marcina, co sądzi na temat Digital Health.

Czym jest digital health dla Calmsie?

Digital health jest przede wszystkim szansą na rozpowszechnienie wysokiej jakości pomocy medycznej dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To obszar, w którym widzimy szansę na przyniesienie dużej wartości społecznej przy równoczesnej realizacji wysokoskalowanych modeli biznesowych. Zastosowanie technologii do poprawy sytuacji ochrony zdrowia pozostaje w dużej mierze niewykorzystane, a naszym celem jest przyczynienie się do zmiany tego stanu rzeczy.

Czym jest Calmsie?

Calmsie jest startupem i jednocześnie zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Jest narzędziem wyspecjalizowanym w realizacji pełnego procesu tworzenia produktów Digital Therapeutics dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nasze rozwiązania opierają się na medycznych fundamentach i są walidowane w badaniach klinicznych, a dzięki rozwijaniu strony technologicznej – są dostępne 24 godziny na dobę i pozwalają obniżyć koszty leczenia. Postępy regulacyjne umożliwiają wprowadzenie na rynek cyfrowych rozwiązań terapeutycznych (DTx). Producenci DTx zdolni do szybkiego opracowania i walidowania rozwiązań staną się liderami na nowym, szybko rozwijającym się rynku.

Jaki macie kierunek rozwoju?

Calmsie w najbliższych miesiącach zakończy badania kliniczne 2 wiodących produktów. Zabezpieczymy zatwierdzenie DTx w krajach, w których istnieją już przepisy i systemy refundacji, w tym w USA i Niemczech, co otworzy ścieżki dalszej międzynarodowej ekspansji.

Jakie widzisz wyzwania w digitalizacji opieki zdrowotnej?

Ochrona zdrowia w naturalny sposób, jak i inne sfery życia, przechodzi do świata cyfrowego. O ile świat technologii nie ma oporów w dynamicznym rozwoju, to największym wyzwaniem digitalizacji opieki zdrowotnej jest dostosowanie do tej dynamiki norm prawnych. Wykorzystanie wrażliwych danych wymaga otwartości i akceptacji ze strony pacjentów i zaufania lekarzy. Kluczowe jest uwiarygodnienie przekazu, że digitalizacja nie wpływa na zastąpienie lekarza. Technologia jest dodatkowym źródłem danych, usprawnia procesy i pozwala na znaczne zwiększenie dostępności i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.

W ten weekend 19-21 listopada rozpoczyna się turniej kreatywny InnoHub. W czasie tego wyjątkowego weekendu studenci będą mieli okazję posłuchać ekspertów różnych branż, którzy zajmują się wdrażaniem strategii Digital Health, aby potem pod okiem facylitatorów pracować w grupach nad własnymi rozwiązaniami.