Interdyscyplinarność receptą na sukces – podsumowanie medycznego hackathonu MedHack

W dn. 19-20 maja w przestrzeniach Makerspace@UW odbył się medyczny hackathon – MedHack, organizowany po raz pierwszy przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem uczestników hackathonu było stworzenie rozwiązań informatycznych, których celem była poprawa jakości życia pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Wyróżnienia przyznano dwóm najlepszym zespołom.


W trakcie weekendu interdyscyplinarne zespoły złożone z programistów, biologów, psychologów oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracowały nad stworzeniem rozwiązań wspierających pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Stworzone projekty oceniało jury w składzie: prof. Aleksy Schubert (MIM UW), Paweł Koczkodaj (WUM), Anna Ryś (WUM) oraz Łukasz Hak (firma Pfizer).

Spośród przedstawionych propozycji, jurorzy nagrodzili pierwszym miejscem ex aequo dwie drużyny. Pierwsza z nich opracowała aplikację, pozwalającą na proste zapisywanie się na profilaktyczne badania, dopasowane do wieku, płci, trybu życia osoby korzystającej z aplikacji. Rozwiązanie to opracowały: Katarzyna Życieńska, Urszula Włodkowska i Wiktoria Karwicka. Drugi wyróżniony projekt to aplikacja, która ma na celu pomóc pacjentom i opiekującymi się nimi lekarzom w monitorowaniu ich powrotu do zdrowia po schorzeniach kardiologicznych. Została ona zaprojektowana przez zespół w składzie: Anna Sienicka, Karol Kaszuba, Albert Citko, Jakub Franke i Szymon Musik.

Jak mówi Przemek Krawczyk, koordynator projektu MedHack z ramienia Inkubatora UW, poziom wypracowanych rozwiązań jest niesamowicie wysoki, wszystkie pomysły mają potencjał komercjalizacyjny i mogą być pomocne w profilaktyce, leczeniu i rekonwalescencji po chorobach kardiologicznych i onkologicznych. Wyjątkowy poziom zaawansowania zaprezentowanych rozwiązań był możliwy do osiągnięcia również dzięki wsparciu mentorów, którzy przez cały weekend współpracowali z uczestnikami. Wśród nich znaleźli się dr hab. Filip Szymański i  lek. Leszek Kraj (obaj WUM), Władysław Średniawa (Pracownia Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN), Piotr Śliwa, Grzegorz Bokota (obaj MIM UW) oraz Jacek Gugulski (Stowarzyszenie PBS).

Pierwsza edycja MedHacka spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. – Jestem zadowolony, że zdecydowałem się wziąć udział w Medhacku. Dzięki wspaniałemu kapitanowi pracowało nam się bardzo dobrze. Równie ważny był fakt, że w zespole mieliśmy osoby z różnych środowisk (informatycznego, medycznego i biotechnologicznego). Możliwe, że przy odrobinie szczęścia i wolnego czasu nasz pomysł rozwinie się w coś większego – powiedział Jakub Franke, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek jednego z wyróżnionych zespołów.

Zdaniem Moniki Ledzion, koordynatorki działań Inkubatora UW, wydarzenia takie jak MedHack są świetną okazją do pogłębiania rozwijającej się współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. – Niezwykle cieszy mnie to, jak przy wykorzystaniu oferty Inkubatora, udaje się nam zachęcić społeczności UW i WUM do kreowania interdyscyplinarnych projektów, międzykierunkowej wymiany myśli, a także do współpracy, która, mam nadzieję, będzie owocować kolejnymi świetnymi inicjatywami, realizowanymi pod opieką IUW.

Raz jeszcze gratulujemy zwycięskim drużynom i liczymy, że projekty uda się z sukcesem zrealizować.