Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. Co to oznacza dla Uczestników Inkubatora UW?

Już 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz poniżej. Dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 • Z kim należy skontaktować się, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 • W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?
  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta użytkownika w serwisie Inkubatora UW, a także następnie, w związku z działaniami realizowanymi za jego pośrednictwem.
 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą, w tym:
  – zakładania i zarządzania Twoim kontem użytkownika w serwisie Inkubatora UW oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
  – obsługi uczestnika Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, w tym rejestracji na warsztaty, uczestnictwa w programach specjalnych Inkubatora, tworzenia ścieżek rozwoju w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego;
  – obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  – kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług informacyjnych, a także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, którym jest:
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www – szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz tutaj: https://iuw.edu.pl/pl/cookies/?edit&language=pl;
– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 • Czy konieczne jest podanie Twoich danych osobowych?
  Aby móc świadczyć Ci nasze usługi, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
  – adres email, imię, nazwisko, hasło, telefon oraz informacji o Twoim statusie na Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w przypadku konta uzupełnionego, uprawniającego do korzystania z oferty).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z pełnej oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy realizację wszystkich praw wynikających z  rozporządzenia o ochronie danych, tj:
– prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
– prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
– gwarancji, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 • W jakich sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie     uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas Twojego uczestnictwa w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres Twojego uczestnictwa w Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?
  Twoje dane nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail kontakt@inkubator.uw.edu.pl.