Laboratorium pomysłów – podsumowanie programu

W ramach programu minigrantowego dofinansowaliśmy w sumie 19 projektów!


 

Na początku miesiąca ogłosiliśmy zwycięzców listopadowej, ostatniej edycji Laboratorium Pomysłów. Oto jak prezentuje się podsumowanie wszystkich 5 edycji.

W trakcie całego programu przeprowadziliśmy pięć rekrutacji, podczas których wyłoniliśmy łącznie 19 projektów prowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły studenckie. Wśród realizowanych przedsięwzięć znalazły się projekty tworzone przez koła naukowe i organizacje studenckie z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Były to między innymi: dietetyka, geologia, dziennikarstwo prawo. Studenci działali także w obszarach pozanaukowych, rozwijając projekty społeczne czy organizując wystawy artystyczne.

W ramach programu członkowie zespołów uczestniczyli również w warsztatach z tematów takich jak: zarządzanie projektami, budżetowanie i praca w zespole. Mogli też liczyć na konsultacje dotyczące ich przedsięwzięć oraz wsparcie ze strony Inkubatora podczas realizowania zaplanowanych działań projektowych.

Informacje o nagrodzonych projektach znajdziecie w zakładce PROJEKTY UCZESTNIKÓW.

Sponsorem wszystkich edycji programu był Roche Polska.