Project Management na Sorbonne Université – rozpocznij studia w ramach sojuszu 4EU+

“Entrepreneurial and intrapreneurial project management” to roczny międzynarodowy i interdyscyplinarny kurs pozwalający na uzyskanie najlepszej edukacji w zakresie zarządzania projektami.

Uczestnicy kursy zdobywają kompetencje nizbędne do pracy w obszarze innowacyjnych projektów wewnątrz organizacji, założenie start-upu oraz rozwoju organizacji zaangażowanych w transformację społeczną, biznesową czy ekologiczną.

Kurs realizowany jest przy współpracy 6 uczelni partnerskich: 

 • Sorbonne Université (organizator);
 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Università degli Studi di Milano;
 • Universitat Heidelberg;
 • Univerzita Karlova;
 • Université de Genève.

Kurs złożony jest z dwóch części. Pierwsza obejmuje 80 godzin zajęć online i porusza takie tematy jak: identyfikacja potrzeb przy użyciu metody design thinking, projektowanie innowacyjnych rozwiązań, szukanie modelu biznesowego, pozyskiwanie finansowania i skutecznego komunikowania projektu interesariuszom.

Druga część kursu obejmuje pracę nad rzeczywistym problemem, który przedstawiają partnerzy biznesowi. W interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach uczestnicy projektują pod okiem najlepszych wykładowców w Europie innowacyjne rozwiązanie, które następnie przetestują i zaprezentują na spotkaniu finałowym. Partnerami kursów były m.in. KPMG, Roche, Safran, Edison, Savion Suez, Miasto St. Warszawa czy Carrefour.

Zobacz, jak wyglądała pierwsza edycja programu:
Obejrzyj zaproszenie z Sorbony: https://youtu.be/W8yeOgwzXn8

Harmonogram trzeciej edycji 2024/2025:

 • 15 lipca – 28 sierpnia 2024: przyjmowanie zgłoszeń drogą mailową
 • 29 sierpnia – 29 września 2024: rejestracja w systemie rekrutacyjnym Sorbony i rozmowy rekrutacyjne
 • 7 października 2024: wyniki rekrutacji
 • 20-22 listopada 2024: wyjazdowa inauguracja programu w Mediolanie
 • listopad – grudzień 2024: zajęcia online
 • styczeń – czerwiec 2025: zajęcia online i realizacja projektu zespołowego, we współpracy z partnerem i facylitatorem
 • 25-27 czerwca 2025: finał programu, prezentacja pracy studentów oraz uzyskanie dyplomów w trakcie spotkania w Warszawie

Zapisy:

Aby zgłosić się do programu należy wysłać list motywacyjny i CV (oba w języku angielskim) na adres: 4eudiploma@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. 

Przewidziano 10 miejsc dla osób z tytułem magistra, studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.

Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa to 600 euro. Cena obejmuje zajęcia online, dwa wyjazdu (lot, transfer lotniskowy, dieta pobytowa i noclegi oraz wyżywienie do kwoty określonej przez ustawę).

Warunkiem uczestnictwa jest biegła znajomość języka angielskiego, tytuł magistra (niezbędny jest skan dyplomu) oraz status studenta UW ważny w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja jest dwustopniowa. O przyjęciu do II etapu decyduje ocena CV i listu rekrutacyjnego, a o zakwalifikowaniu się do programu – wynik rozmów rekrutacyjnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Katarzyny Klimek z Inkubatora UW: Katarzyna.Klimek@inkubator.uw.edu.pl
lub do dr hab. Agnieszki Postuły z Wydziału Zarządzania: APostula@wz.uw.edu.pl.

Informacje organizacyjne [doc] [pdf]