Rekrutacja na zdalny staż w Platformie Drug Safety Pfizer

Wspólnie z naszym partnerem - firmą Pfizer Polska Sp. z o. o. rozpoczynamy rekrutację na zdalny staż w Platformie Drug Safety firmy. Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: stazpfizer@inkubator.uw.edu.pl

Wszelkie szczegóły znajdziecie poniżej:

Czym jest Platforma Drug Safety?

Drug Safety Unit Platform (DSUP) to międzynarodowa Platforma Monitorowania Działań Niepożądanych, która została uruchomiona w Polsce w 2017r. To jedyna w Europie i jedna z trzech takich jednostek Pfizer na świecie.

Jej zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych, a co za tym idzie- kontrola bezpieczeństwa pacjentów.

DSUP tworzy zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem biologiczno-medycznym, zdolnościami analitycznymi, biegle władających językiem angielskim i dodatkowo: francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, tureckim, rosyjskim, ukraińskim, norweskim lub holenderskim. Platforma wspiera lokalne jednostki Pfizer w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz w Kanadzie i USA. Zebrane dane o działaniach niepożądanych są analizowane przez DSUP, a następnie konsultowane z ekspertami klinicznymi z poszczególnych obszarów terapeutycznych.

Platforma Drug Safety jest jedną z sześciu Centrów Kompetencji Pfizer, działających obecnie w Polsce.

Kogo szukamy? Oczekiwany profil kandydata

Aktualnie poszukujemy dwóch stażystów- studentów ostatnich lat studiów na wydziałach nauk przyrodniczych, takich jak: farmacja, analityka medyczna, biologia znających język angielski i inny język europejski (preferowany francuski, włoski, hiszpański, niemiecki) LUB studentów ostatnich lat studiów filologicznych (preferowane: włoski, bułgarski, rumuński, portugalski, francuski) z zacięciem analitycznym i zainteresowaniami okołomedycznymi.

Przykładowe zadania realizowane podczas stażu:

 • PV od kuchni. Procesowanie zgłoszeń działań niepożądanych
 • Koordynacja i współpraca z dostawcami translacyjnymi
 • Tłumaczenia zgłoszeń działań niepożądanych
 • Pomoc przy realizacji bieżących projektów działu Safety
 • Kontakt online z opiekunem stażu
 • Spotkania online podsumowujące realizację zadań
 • Realizacja indywidualnie ustalonego projektu np. zaproponowanie nowych rozwiązań analitycznych czy zbudowanie bazy danych

Czego się nauczysz?

Podczas stażu stażysta będzie miał możliwość zdobycia wiedzy m.in. w następujących obszarach:

 • Funkcjonowanie działu safety w firmie farmaceutycznej,
 • Plany zarządzania ryzykiem, risk-benefit assessment
 • Współpraca z Europejską Agencją Leków (EMA)

Warunki współpracy:

Staż płatny odbywający się w całości w formie zdalnej.

Czas trwania: 6 miesięcy

Rozpoczęcie stażu: 15 czerwca 2021.

Godziny pracy: elastyczne, będą ustalane indywidualnie z wyłonionymi kandydatami.

Zainteresowani?

Przesyłajcie swoje CV na adres: stazpfizer@inkubator.uw.edu.pl do 3 maja 2021r. (włącznie).

W tytule wiadomości wpiszcie: „Staż Pfizer Drug Safety”. Do maila załączcie poniższą klauzulę:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zostałem/-am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadomy/a prawa do wglądu swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stażysty w firmie Pfizer;
  4. Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
  5. Dane przechowywane będą przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  6. Pani/ Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.