Raport Just Start vol. 2 “Studiujący w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości”

Co studenci myślą o swojej przyszłości? Jaki wpływ na ich podejście mają wydarzenia na świecie czy w kraju? Czy swoje plany uzależniają od zmian klimatycznych lub sytuacji geopolitycznej? Czy istotne jest dla młodych ludzi zniesienie nierówności ekonomicznych oraz społecznych? Jaki mają stosunek do nowych technologii, cyfryzacji, a także wzrostu gospodarczego oraz zmieniających się warunków zatrudnienia? Niełatwo znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania, jednak wraz z ekspertami z Ośrodka Ewaluacji postanowiliśmy przeprowadzić badanie wśród studentów, którzy korzystają z oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.

W ostatnich latach zainteresowanie dbaniem o środowisko, wyrównywaniem szans czy wprowadzaniem rozwiązań cyfrowych wzrosło. Szczególną wagę przywiązują do tych tematów młodzi ludzie. Chcielibyśmy sprawdzić, w jaki sposób tak ważne kwestie wpływają na planowanie przyszłości młodych ludzi.
 Zapraszamy wszystkie studentki i studentów do wypełnienia ankiety dotyczącej planowania przyszłości z perspektywy rozwoju zawodowego w obliczu niestabilnego świata VUCA, w którym przyszło nam funkcjonować.

Dlaczego to takie ważne? To właśnie od młodych ludzi zależy, w jakim kierunku podąży świat. Nie tylko wielkie zmiany odgrywają znaczącą rolę w tym procesie, ale także to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Razem możemy wpłynąć na kształt przyszłości, dlatego liczy się każdy głos. Oto link do ankiety:

https://juststartvol2.webankieta.pl/

Ankieta jest otwarta do 31.01.22.
 Stańmy się razem częścią czegoś ważnego.

Wyniki posłużą do pracy nad drugą częścią raportu Just Start! Inkubatora UW skierowanego do społeczności akademickiej, młodych przedsiębiorców, startupowców i przyszłych pracodawców.